Miks valida koostööpartneriks Nõu Konsultatsioonid?

 • Asjatundlik nõu.
 • Arvestatav kogemuste baas.
 • Rahulolevad kliendid.
 • Ergas tegutsemine.
 • Viisakas kvaliteet.

Avalikud suhted

Aitame firmasid ja mittetulunduslikke organisatsioone nii meeskonnatöö, motivatsiooni kui ka avalike suhete valdkonnas.

 • Uuringud ja auditid: meediakajastuse analüüs, rahulolu-uuringud.
 • Treeningud: meediatreening, teooria koos praktiliste intervjuudega.
 • Sündmused ja üritused: pressikonverentsid, meediaüritused, kliendiüritused, infopäevad.
 • Klientide ja partnerite üritused: konverentsid, koolitused, seminarid.
 • Tekstid: pressiteated, pressimaterjalid, artiklid (arvamus, uudis jne) kõnede koostamine.
 • Konsultatsioon: meediasuhtlus, strateegia.
 • Muu: kampaaniad, kontaktid oluliste huvirühmade ja meediaga, firma tuntuse kasvatamine, info liikumise parendamine organisatsiooni sees.

Koolitused

Avalike suhete tõhus juhtimine

Avalike suhete tõhusa juhtimise koolituse käigus heidetakse pilk meedia tagatuppa. Alasti kooritakse palju huvitekitavaid fakte alates sellest, kuidas sünnivad teemad, milline on erinevate väljaannete töörütm, lõpetades nõuannetega, mida allikas intervjuu/loo tõepäraseks avaldamiseks ise ette saab võtta. Lisaks tuuakse päevavalgele kommunikatsioonijuhtide ning suhtekorraldajate enim-levinud ämbrid ning leitakse tee nippideni, kuidas meedia esindajates allikal oleks võimalik soovitud teemal huvi tekitada. Tutvustame informatiivseima pressiteate musternäidist. Antud koolitus võiks huvi pakkuda nii PR firmadele, kommunikatsioonijuhtidele kui teistele, kes igapäevasuhtluses meedia esindajatega lähedalt kokku puutuvad.

Lisateenused

Koolitusvajaduse tuvastamine

Konsultatsioonipõhine teenus annab personali- ja tegevjuhile teavet kõige selle kohta, milliseid koolitusi töötajatel, osakondadel ja kogu kollektiivil vaja läheb. Ettevõtte koolitusplaan valmib konsultantide abiga ning asjatundlikku nõuannet pakume vajadusel ka sobiva koolituspartneri leidmisel.

Koolituste korraldamine